Репродукция, артпостер "Вид Рима с Собора Святого Петра" "Roma, view from the Cathedral of St. Peter" (LSI1001)

Репродукция, артпостер "Вид Рима с Собора Святого Петра" "Roma, view from the Cathedral of St. Peter" (LSI1001)