Lower Manhattan & the Brooklyn Bridge, 1937

Фотография
Lower Manhattan & the Brooklyn Bridge, 1937

Под заказ

Репродукция "Lower Manhattan & the Brooklyn Bridge, 1937" (BW 5849)

Дополнительная информация

Размер печати: 
Размер изображения: 
Примечание: 
-45QQ